Aktuelle masterprogrammer i Norge

Med en bachelorgrad i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole kan du kvalifisere til opptak ved en rekke spennende masterprogrammer i Norge. Er du spesielt interessert i for eksempel folkehelsevitenskap, helsefremmende arbeid, treningsfysiologi eller nevrovitenskap kan et masterstudium være veien videre for deg.

En mastergrad vil styrke din kompetanse og dine muligheter på arbeidsmarkedet. Listen under viser et utvalg av masterprogrammer i Norge som kan være aktuelle for studenter med bachelor i medisin fra AMH. Interesserte studenter må selv gå inn på hjemmesiden til de ulike lærestedene for mer informasjon. Opptakskravene kan variere, og som hovedregel er det bachelorgrad med minimum C som gjennomsnittlig karakter. Søkere til masterprogram vurderes individuelt, og spørsmål vedrørende opptak rettes til studierådgiver for det enkelte masterprogrammet, eller til lærestedets opptakskontor.

Listen er under arbeid og blir for fortløpende oppdatert.

Høgskolen i Innlandet

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Master i treningsfysiologi

Høgskulen på Vestlandet

Master i samhandling og folkehelse

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Master i Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Master of Science in Neuroscience (Nevrovitenskap)

Master i folkehelse (Gjøvik eller Trondheim)

Master i klinisk helsevitenskap*

*Det inngår flere studieretninger i mastergraden. Bachelor i medisin fra AMH kan kvalifisere til opptak til studieretning Fedme og helse.

Master of Science in Global Health (Folkehelsevitenskap)

Master of Science in Physical Activity and Health

OsloMet – storbyuniversitetet

Master Programme in International Social Welfare and Health Policy

Master i helsevitenskap*

*Det inngår flere spesialiseringer i mastergraden. Bachelor i medisin fra AMH kvalifiserer til opptak til følgende spesialiseringer:

Universitetet i Agder

Master i folkehelsevitenskap

Master i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid*
*Tilleggskrav om ett års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

Master i helseinformatikk*
*Tilleggskrav om to års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

Universitetet i Bergen

Master’s Programme in Global Health

Masterprogram i helsefag – Helsefremjande arbeid og helsepsykologi

Masterprogram i biomedisin*

* Søkere med bachelor i medisin fra AMH må supplere denne med 10 studiepoeng kjemi og 10 studiepoeng celle-/molekylærbiologi. Dersom supplerende kjemiemne er av en praktisk art som gir laboratorieerfaring vil dette kvalifisere til opptak. Er kjemiemnet av teoretisk art forventes det i tillegg at søker tar et laboratoriekurs (tilbys ved UiB).

Universitetet i Oslo

Master i tverrfaglig helseforskning

International Community Health

Health Economics, Policy and Management*

* Søkere med en bachelorgrad fra AMH må supplere sin bachelor med 60 studiepoeng i samfunnsvitenskaplige emner eller økonomifag for å kunne kvalifisere for opptak til denne mastergraden.

European Master in Health Economics and Management (master’s two years)*

* Masterprogrammet har ulike studiespesialiseringer som tilbys i samarbeid mellom forskjellige europeiske universiteter (i Oslo, Innsbruck, Bologna og Rotterdam)

Universitetet i Stavanger

Master i helsevitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge

Master i samfunn og helse*

*Det inngår flere spesialiseringer i mastergraden. Bachelor i medisin fra AMH kvalifiserer til opptak til følgende spesialiseringer:

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Aldring og geriatrisk helsearbeid*

*Tilleggskrav om ett års relevant yrkespraksis.

 

AMH tar forbehold om mulige endringer i masterstudier og opptakskrav.

Har du spørsmål om videre utdanning? Ta gjerne kontakt med studierådgiver på e-post: studieveiledning@amh.no