Marit Trones Rem har valgt det internasjonale studiet "Master of Science in Neuroscience" ved NTNU

Marit har en bachelorgrad i medisin fra AMH. Vi har snakket med henne om hvilken vei hun har valgt å gå videre etter studiene ved AMH.

– Bacheloren i medisin har gitt meg et solid grunnlag for ulike videre studium. Studiene ved AMH krevde at jeg jobbet hardt og jevnt, og vedlikeholdt motivasjonen, spesielt som nettstudent. Marit forteller at det stod mellom to alternativer for videre studier etter bachelor i medisin ved AMH; medisinstudier i Polen eller masterstudier i neuroscience på NTNU.

– Valget falt på NTNU fordi det er et anerkjent universitet og fordi Trondheim er en bra studentby. Den internasjonale masteren i nevrovitenskap er i tillegg tilknyttet Kavliinstituttet for nevrovitenskap der det er mange flinke lærere og forelesere fra hele verden. NTNU har gjort flere viktige teknologiske og medisinske framskritt, forteller Marit.

– Viktige inspirasjonskilder for meg har også vært forskerne og instituttlederne for nevrovitenskap, May Britt Moser og Edvard Moser som vant Nobelprisen i medisin i 2014. Forskermiljøet er sterkt og kvaliteten på studiet ved NTNU er veldig høy, så jeg anser NTNU som et godt alternativ om man vil satse på en karriere innen dette feltet. I tillegg skjer det mye spennende innenfor nevrovitenskap, og det er fortsatt mye som er uoppdaget! Hjernen er kroppens største og vakreste mysterium, og dens kompleksitet har alltid forundret meg.

Studiemiljøet på nevorvitenskap ved NTNU er lite og har ca. 20 studieplasser, hvorav ti er for norske studenter og ti er for utenlandske studenter. Dette bidrar til at man kommer tett innpå både medstudenter og forelesere, noe som legger grunnlag for et lærerikt og inkluderende miljø, sier Marit.

Jeg tror og håper at bachelorgraden fra AMH har gitt meg et grunnlag for en spennende og utfordrende forskerkarriere. Innenfor nevrovitenskap ved NTNU kan man fordype seg i fag innenfor flere ulike felt, så det skal bli enkelt å finne noe som passer meg. Veien videre etter mastergraden blir forhåpentligvis en doktorgrad og etter hvert en spennende jobb innenfor forskning på hjerne og nervesystem. Hvilken vet jeg ikke ennå, men fremtiden ser lys ut og valgmulighetene er mange, avslutter hun entusiastisk.

Vi ønsker Marit lykke til med videre studier!