Medisinstudiet i Lodz (Polen)

AMH samarbeider med Medical University of Lodz i Polen. Studenter som har fullført en bachelor i medisin ved AMH kan søke om opptak til MD Advanced program i Lodz. Studieløpet er likt den amerikanske/kanadiske modellen, der et fireårig medisinstudium bygger på en bachelorgrad i medisin.

For å kvalifisere som søker må du ha fullført bachelor i medisin ved AMH, med C eller bedre i alle fag. Alle emner i bachelorgraden må være avlagt ved AMH. Du må ha gode nok engelskkunnskaper til å kunne følge engelskspråklig undervisning, og du må fullføre et kurs i fysikk ved AMH. Fysikkurset har et beregnet arbeidsomfang på 120 timer, inkludert forelesninger (36 timer), kollokvier og selvstudium. Kursavgift betales særskilt. For å få studieplass i Lodz må du i tillegg bestå en opptaksprøve i form av et intervju på Skype. Intervjuet vil måle dine kunnskaper i kjemi, biologi, fysikk og engelsk.

Studiet har integrert praksis og kvalifiserer til autorisasjon i Polen og Norge. Etter endt utdanning søker man om direkte autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) i Norge. Vi gjør oppmerksom på at regelverk og avtaler vedrørende autorisasjon mellom Norge og andre land er gjeldende i dag og at AHM ikke kan gi noen garanti for at disse forblir uendret. Se også informasjon om autorisasjon etter studier i utlandet.

Lånekassen gir støtte til utdanningen.

Verdt å vite for studenter

Medical University of Lodz er et anerkjent universitet og Polens største medisinske universitet. Det ble grunnlagt i 2002, i en sammenslåing av Medical Acedemy of Lodz og Military Medical Academy of Lodz.

Lodz er den tredje største byen i Polen og ligger i hjertet av landet. Byen er hjemsted for over 74.000 studenter fordelt på 19 høyskoler og universiteter. I Lodz finnes over 30 parker og byen har et velutviklet og mangfoldig kulturliv innen musikk, teater, litteratur og kunst. Byen er hovedsenteret for Polens film- og underholdningsbransje med tilnavnet "HollyLodz". Fra Lodz går det regelmessige tog til andre polske byer som Gdansk og Krakow, og til europeiske storbyer som Berlin og Praha.

Levekostnadene i Polen er lave sammenlignet med Norge. Høstsemesteret starter i begynnelsen av oktober og vårsemesteret i midten av februar.

Har du spørsmål om medisinstudiet i Lodz? Ta gjerne kontakt med studierådgiver på e-post: studieveiledning@amh.no

Vi gjør oppmerksom på at det over tid kan forekomme endringer i studiemodell/opptakskrav etc ved eksterne samarbeidsinstitusjoner og at AMH aldri kan gi noen garanti for plass på videre studier ved andre utdanningsinstitusjoner.


Aktuelle masterprogrammer i Norge

Med en bachelorgrad i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole kan du kvalifisere til opptak ved en rekke spennende masterprogrammer i Norge. Er du spesielt interessert i for eksempel folkehelsevitenskap, helsefremmende arbeid, treningsfysiologi eller nevrovitenskap kan et masterstudium være veien videre for deg.

En mastergrad vil styrke din kompetanse og dine muligheter på arbeidsmarkedet. Listen under viser et utvalg av masterprogrammer i Norge som kan være aktuelle for studenter med bachelor i medisin fra AMH. Interesserte studenter må selv gå inn på hjemmesiden til de ulike lærestedene for mer informasjon. Opptakskravene kan variere, og som hovedregel er det bachelorgrad med minimum C som gjennomsnittlig karakter. Søkere til masterprogram vurderes individuelt, og spørsmål vedrørende opptak rettes til studierådgiver for det enkelte masterprogrammet, eller til lærestedets opptakskontor.

Listen er under arbeid og blir for fortløpende oppdatert.

Høgskolen i Innlandet

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Master i treningsfysiologi

Høgskulen på Vestlandet

Master i samhandling og folkehelse

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Master i Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Master of Science in Neuroscience (Nevrovitenskap)

Master i folkehelse (Gjøvik eller Trondheim)

Master i klinisk helsevitenskap – fedme og helse

Master of Science in Global Health (Folkehelsevitenskap)

Master of Science in Physical Activity and Health

OsloMet – storbyuniversitetet

Master Programme in International Social Welfare and Health Policy

Master i helsevitenskap*

*Det inngår flere spesialiseringer i mastergraden. Planlagt oppstart for de fleste spesialiseringene er fra og med høsten 2021. Bachelor i medisin fra AMH kvalifiserer til opptak til følgende spesialiseringer:

Universitetet i Agder

Master i folkehelsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap

Master i psykisk helsearbeid*

* Tilleggskrav om ett års relevant praksis.

Universitetet i Bergen

Master’s Programme in Global Health

Masterprogram i helsefag – Helsefremjande arbeid og helsepsykologi

Masterprogram i biomedisin*

* Søkere med bachelor i medisin fra AMH må supplere denne med 10 studiepoeng kjemi og 10 studiepoeng celle-/molekylærbiologi. Dersom supplerende kjemiemne er av en praktisk art som gir laboratorieerfaring vil dette kvalifisere til opptak. Er kjemiemnet av teoretisk art forventes det i tillegg at søker tar et laboratoriekurs (tilbys ved UiB).

Universitetet i Oslo

Master i tverrfaglig helseforskning

International Community Health

Health Economics, Policy and Management*

* Søkere med en bachelorgrad fra AMH må supplere sin bachelor med 60 studiepoeng i samfunnsvitenskaplige emner eller økonomifag for å kunne kvalifisere for opptak til denne mastergraden.

European Master in Health Economics and Management (master’s two years)*

* Masterprogrammet har ulike studiespesialiseringer som tilbys i samarbeid mellom forskjellige europeiske universiteter (i Oslo, Innsbruck, Bologna og Rotterdam)

Universitetet i Stavanger

Master i helsevitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge

Master i samfunn og helse

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Public Health (Master i folkehelse)

 

AMH tar forbehold om mulige endringer i masterstudier og opptakskrav.

Har du spørsmål om videre utdanning? Ta gjerne kontakt med studierådgiver på e-post: studieveiledning@amh.no