Aktuelle masterprogrammer i Norge

Med en bachelorgrad i ernæring fra Atlantis Medisinske Høgskole kan du kvalifisere til opptak ved en rekke spennende masterprogrammer i Norge. Er du spesielt interessert i for eksempel folkehelsevitenskap, helsefremmende arbeid, treningsfysiologi eller samfunnsernæring kan et masterstudium være veien videre for deg.

En mastergrad vil styrke din kompetanse og dine muligheter på arbeidsmarkedet. Listen under viser et utvalg av masterprogrammer i Norge som kan være aktuelle for studenter med bachelor i ernæring fra AMH. Interesserte studenter må selv gå inn på hjemmesiden til de ulike lærestedene for mer informasjon. Opptakskravene kan variere, og som hovedregel er det bachelorgrad med minimum C som gjennomsnittlig karakter. Søkere til masterprogram vurderes individuelt, og spørsmål vedrørende opptak rettes til studierådgiver for det enkelte masterprogrammet, eller til lærestedets opptakskontor.

Listen er under arbeid og blir for fortløpende oppdatert.

Høgskolen i Innlandet

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Master i treningsfysiologi

Høgskulen på Vestlandet

Master i samhandling og folkehelse

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Master i Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Master i folkehelse (Gjøvik eller Trondheim)

Master i klinisk helsevitenskap – fedme og helse

Master of Science in Global Health (Folkehelsevitenskap)

Master of Science in Physical Activity and Health

OsloMet – storbyuniversitetet

Master i helsevitenskap*

*Det inngår flere spesialiseringer i mastergraden. Planlagt oppstart for de fleste spesialiseringene er fra og med høsten 2021. Bachelor i ernæring fra AMH kvalifiserer til opptak til følgende spesialiseringer:

Universitetet i Agder

Master i folkehelsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap

Master i psykisk helsearbeid*

* Tilleggskrav om ett års relevant praksis.

Universitetet i Bergen

Master’s Programme in Global Health

Masterprogram i helsefag – Helsefremjande arbeid og helsepsykologi

Masterprogram i ernæring – Human ernæring*

* Søkere med en bachelorgrad i ernæring fra AMH må supplere sin bachelor med realfaglige emner for å kunne kvalifisere seg for opptak til master i human ernæring ved UiB. AMH-studenter må supplere med emner tilsvarende minimum 20 sp. kjemi/biokjemi med laboratorieøvinger og minimum 20 sp. molekylærbiologi/biologi.

Universitetet i Oslo

Master i tverrfaglig helseforskning

International Community Health

Health Economics, Policy and Management*

* Søkere med en bachelorgrad fra AMH må supplere sin bachelor med 60 studiepoeng i samfunnsvitenskaplige emner eller økonomifag for å kunne kvalifisere for opptak til denne mastergraden.

European Master in Health Economics and Management*

* Masterprogrammet har ulike studiespesialiseringer som tilbys i samarbeid mellom forskjellige europeiske universiteter (i Oslo, Innsbruck, Bologna og Rotterdam)

Universitetet i Stavanger

Master i helsevitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge

Master i samfunn og helse

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Public Health (Master i Folkehelse)

Kombinasjonen Bachelor i ernæring og Bachelor/Master i matvitenskap ved NMBU

Studenter som har en Bachelor i ernæring ved AMH kan søke seg inn på bachelorprogrammet i matvitenskap og ernæring ved NMBU til et høyere årstrinn. Hvilket årstrinn studenten plasseres i vil styres av hvilken kompetanse vedkommende har. Studenter som ønsker en slik kombinasjon bes kontakte studieveileder for matvitenskap ved NMBU (epost: studieveileder-kbm@nmbu.no) for å melde sin interesse for studiekombinasjonen, avsjekke kvalifikasjoner og eventuelt planlegge sitt studieløp. Etter fullført bachelor i matvitenskap og ernæring ved NMBU kan studenter søke om opptak til masterprogrammet i matvitenskap.

 

Har du spørsmål om videre utdanning? Ta gjerne kontakt med studierådgiver på e-post: studieveiledning@amh.no

AMH tar forbehold om mulige endringer i masterstudier og opptakskrav.