Videre studier ved Atlantis Medisinske Høgskole

Årsstudium i grunnleggende medisin inngår som det første året i bachelorgradene som tilbys ved AMH. Ved fullført årsstudium kan du søke deg videre til det andre året i bachelor i medisin eller bachelor i ernæring.

Medisinstudiet i Martin (Slovakia)

AMH samarbeider med Jessenius Faculty of Medicine in Martin, som hører til Comenius University i Slovakia. Etter fullført årsstudium i grunnleggende medisin ved AMH kan du søke deg videre til det seksårige medisinstudiet General Medicine ved Martin i Slovakia via AMH.

Årsstudium i grunnleggende medisin fungerer som et forberedende år til medisinstudiet i Slovakia. Ved å gjennomføre studiet ved AMH vil studenten kunne tilegne seg kunnskap for å bestå opptaksprøven, og kunne søke opptak via AMH. Opptaksprøver avholdes digitalt i juni, juli og august i opptaksåret. Det er en forutsetning at du har vitnemål med generell studiekompetanse fra videregående skole og gode forkunnskaper i realfag. Du trenger også gode forkunnskaper i engelsk, som er undervisningsspråket ved studiet.

Studiet har integrert praksis og kvalifiserer til autorisasjon i Slovakia og Norge. Etter endt utdanning søker man om direkte autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) i Norge. Vi gjør oppmerksom på at regelverk og avtaler vedrørende autorisasjon mellom Norge og andre land er gjeldende i dag og at AHM ikke kan gi noen garanti for at disse forblir uendret. Se informasjon om autorisasjon etter videre studier i utlandet.

Lånekassen gir støtte til utdanningen.

Verdt å vite for studenter

Det anerkjente universitetet har utdannet leger siden 1962, og det engelskspråklige programmet startet opp i 1992. Martin er en liten by nord i Slovakia, med korte avstander til byer som Wien, Krakow og Budapest. Byen er omgitt av et vakkert fjellområde, og er et eldorado for deg som liker å drive med vinteridrett.

Over 400 nordmenn studerer medisin i Martin, og ANSA Martin holder faglige og sosiale arrangementer for norske studenter. Levekostnadene i Slovakia er studentvennlige og de fleste kan leve fint på studielån og inntekter fra sommerjobb. Høstsemesteret varer fra starten av september til januar og vårsemesteret fra februar til juni.

Kiropraktikkstudiet i South Wales (Storbritannia)

Etter fullført årsstudium i grunnleggende medisin ved AMH kan du søke deg videre til det fireårige kiropraktikkstudiet Master of Chiropractic ved Welsh Institute of Chiropractic, University of South Wales i Storbrittania. Foreløpig kan du ikke utdanne deg til kiropraktor i Norge.

Ved Welsh Institute of Chiropractic tilbys Chiropractic Foundation Year, som er et forberedende år, før det fireårige kiropraktorstudiet. Hensikten med dette forberedende året er å gi studentene nødvendig grunnkompetanse før kiropraktorstudiet. Studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i realfag og gode nok karakterer fra videregående skole til å søke direkte opptak, må ha dette året. Årsstudium i grunnleggende medisin på AMH tilsvarer dette forberedende året og vil gi en solid medisinsk plattform – slik at du er godt rustet til det fireårige masterstudiet i kiropraktikk.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende og minimum C på eksamener i årsstudium i grunnleggende medisin ved AMH. Dersom det er flere søkere enn antall plasser, vil søkere med best karakter bli prioritert.

Etter endt utdanning må du gjennomføre 12 måneders turnustjeneste i Norge. Utdanningen er godkjent for medlemskap i Norsk kiropraktorforening. For å praktisere som kiropraktor i Norge med utdanning fra utlandet, må du ha autorisasjon fra Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) i Norge. Autorisasjon gis på individuelt grunnlag til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved University of South Wales, og som har fullført nødvendig turnustjeneste. Vi gjør oppmerksom på at regelverk og avtaler vedrørende autorisasjon mellom Norge og andre land er gjeldende i dag og at AHM ikke kan gi noen garanti for at disse forblir uendret. Se informasjon om autorisasjon etter videre studier i utlandet.

Lånekassen gir støtte til utdanningen.

Verdt å vite for studenter

WIOC er en poliklinikk under universitetet i South Wales som tilbyr ulike diagnostiske tjenester og behandling, inkludert kiropraktikk og treningsrehabilitering. Poliklinikken ble bygget i 2000 for å gi kiropraktikkstudenter klinisk praksis ved studiestedet. Siste års studenter har 13 mnd praksis ved klinikken, med moderne fasiliteter og diagnostiske verktøy. I tillegg har studenter en ukes utplassering ved Prince Charles Hospital og muligheten til å jobbe med sportslag fra universiteter og ved eksterne sportsarrangementer.

De siste tre årene har The Guardian rangert USW blant Storbrittanias topp tre institusjoner som tilbyr helsefaglige utdanninger.

WIOC ligger i idylliske omgivelser ved Treforest, Pontypridd campus. Her finnes studentboliger, bibliotek, sportssenter, barer og kafeer i umiddelbar nærhet til studiestedet. Treforest ligger ca. 20 minutter med tog fra Cardiff og er en 2,5 timer kjøretur fra London. Universitetet har tre semestre; høst, vår og sommer. Høstsemesteret varer fra slutten av september til midten av desember, vårsemesteret fra starten av januar til mars/april, og sommersemesteret fra midten/slutten av april til tidlig juni.

 

Vi gjør oppmerksom på at det over tid kan forekomme endringer i studiemodell/opptakskrav etc ved eksterne samarbeidsinstitusjoner og at AMH aldri kan gi noen garanti for plass på videre studier ved andre utdanningsinstitusjoner.

Har du spørsmål om videre utdanning? Ta gjerne kontakt med studierådgiver på e-post: studieveiledning@amh.no