Fra våren 2021 kan du ta Helsepsykologi og psykiske lidelser (12stp) ved Atlantis Medisinske Høgskole (AMH).

Emnet Helsepsykologi og psykiske lidelser gir kunnskap om ulike psykiske lidelser og problemer; kjennetegn, symptomer, forekomst og behandling. Emnet tar videre for seg hvordan psykisk og fysisk helse henger sammen. Sentralt er hvordan vår mentale tilstand og psykiske helse påvirker helsetilstanden og våre atferdsmessige valg. Betydningen av stress, kontroll og mestring for folks helse blir vektlagt. Fokuset er på positiv psykologi, der man ser på løsningsalternativer og muligheter. Hvordan det kan arbeides med forebyggende og helsefremmende tiltak står sentralt. Like viktig som sykdomsforebyggende arbeid er fokuset på helsefremming og å øke folks trivsel, livskvalitet og velvære.

Emnet består av fire samlinger i Oslo, og utgjør 12 studiepoeng. Hver samling går over fire dager fra torsdag ettermiddag tom søndag, slik at studiet kan kombineres med arbeid.

I kjølevannet av pandemien verden nå har vært gjennom, er psykisk helse mer tidsaktuelt og relevant enn noen sinne. Det er behov for forebyggende og helsefremmende tiltak for å bevare god helse og å unngå utvikling av psykosomatiske plager og lidelser hos befolkningen, dette gjelder både i arbeid med barn, unge, voksne og også den eldre delen av befolkningen. Vi må rett og slett ha fokus på å bygge god psykisk helse og robusthet i befolkningen, etter en tøff periode for folk flest. Det å fremme trivsel og mestring i folks liv på ulike arenaer vil kunne ha stor betydning i folkehelsearbeidet!

Linn Christensen / prorektor ved AMH

Emnet er relevant for deg som jobber i helse- og sosialsektoren, innen forebyggende helse eller i nær relasjon med mennesker i ulike aldersgrupper. Emnet er også aktuelt for deg som er interessert i psykologi og menneskers helse, og som vil lære mer om hvordan psykisk og fysisk helse kan ses i sammenheng. Emnet passer bra for deg som ønsker faglig utvikling og støtte opp arbeidserfaring med akademisk utdanning.

Les mer om studiet her