Spanskkurs

AMHs avdeling Spania tilbyr våre studenter nybegynnerkurs i spansk. Spansk for nybegynnere 1 blir arrangert i høstsemesteret, Spansk for nybegynnere 2 i vårsemesteret. Begge kursene er på 24 timer, fordelt over 12 uker. Spansk 2 bygger direkte på Spansk 1. Kursene holdes på skolen. Det avholdes en skriftlig prøve etter hvert kurs. De som består denne vil få utdelt et kursbevis.

Hvert kurs koster kr 2.400 inkl kursmateriell.

Kjemikurs

AMH Spania tilbyr studentene et intensivkurs i kjemi for videregående skole (Kjemi 1 og Kjemi 2). Studenter som ikke har hatt kjemi tidligere (Kjemi1/Kjemi2 eller tilsvarende), og planlegger å gå videre på profesjonsstudiet i medisin etter fullførte studier ved AMH, anbefales å ta intensivkursene i kjemi. Det samme gjelder studenter som planlegger å fortsette på en master etter fullførte studier ved høyskolen.

Kjemi 1 blir arrangert i høstsemesteret og Kjemi 2 i vårsemesteret. Det er undervisning 1-2 ganger i uken. Undervisningen gis i form av strukturerte forelesninger, demonstrasjonsforsøk og kollokvier. Kjemikursene inkluderer ikke labøvelser. Labkurs er frivillig og kan evt. tas på en videregående skole i Norge. Det er ingen eksamen etter endt undervisning. Studenter som ønsker å avlegge offentlig eksamen, må melde seg opp som privatist i Norge.

Kursavgift:

  • Kjemi 1 (48 timer): kr 6.500
  • Kjemi 2 (48 timer): kr 6.500
  • Kjemi 1 og Kjemi 2: kr 11.000