Spanskkurs

AMHs avdeling Spania tilbyr studentene et nybegynnerkurs i spansk. Spansk 1A blir arrangert i høstsemesteret, Spansk 1B i vårsemesteret. Begge kursene er på 20 timer, fordelt over 10 uker. Spansk 1B bygger direkte på Spansk 1A.

Kursene holdes på skolen. Det avholdes en skriftlig prøve etter hvert kurs. De som består denne vil få utdelt et kursbevis.

Kursavgift (inkl. kursmateriell):

  • Spansk 1A (20 timer): kr 1.700
  • Spansk 1B (20 timer): kr 1.700
  • Spansk 1A og Spansk 1B: kr 3.000

Kjemikurs

AMH Spania tilbyr studentene et intensivkurs i kjemi for videregående skole (Kjemi 1 og Kjemi 2). Studenter som ikke har hatt kjemi tidligere (Kjemi1/Kjemi2 eller tilsvarende), og planlegger å gå videre på profesjonsstudiet i medisin etter fullførte studier ved AMH, anbefales å ta intensivkursene i kjemi. Det samme gjelder studenter som planlegger å fortsette på en master etter fullførte studier ved høyskolen.

Kjemi 1 blir arrangert i høstsemesteret og Kjemi 2 i vårsemesteret. Det er undervisning 1-2 ganger i uken. Undervisningen gis i form av strukturerte forelesninger, demonstrasjonsforsøk og kollokvier. Kjemikursene inkluderer ikke labøvelser. Labkurs er frivillig og kan evt. tas på en videregående skole i Norge. Det er ingen eksamen etter endt undervisning. Studenter som ønsker å avlegge offentlig eksamen, må melde seg opp som privatist i Norge.

Kursavgift:

  • Kjemi 1 (48 timer): kr 6.500
  • Kjemi 2 (48 timer): kr 6.500
  • Kjemi 1 og Kjemi 2: kr 11.000