Atlantis Medisinske Høgskole tilbyr nå studieveiledning på Zoom. Du kan bestille ved å sende e-post til studieveiledning@amh.no, eller ved å velge Zoom i kontaktskjemaet på nettsiden. Studierådgiver vil ta kontakt på e-post for å avtale et tidspunkt, og sender en Zoom-lenke til møtet i forkant av avtalt møtetid. Du velger selv om du vil dele bilde under samtalen.

Du kan for eksempel be om studieveiledning på Zoom hvis du:

  • vil vite mer om vårt studietilbud og studiesteder
  • har spørsmål om videre studier
  • har spørsmål om studieløpet ditt
  • har bekymringer knyttet til din studiesituasjon
  • er student og ønsker råd i forbindelse med å oppsøke helsetjenester eller psykisk helsehjelp

Ved spørsmål om søknad og opptak kan du lese mer om dette her, eller kontakte opptak@amh.no