Forberedelseskurs for opptak til helsefaglige studier i Sentral-Europa: Kjemi (12 t), biologi (12 t) og medisinsk fagterminologi (nettkurs).

Grunnleggende kunnskap i kjemi, biologi og medisinsk fagterminologi er viktig mtp forberedelser til opptaksprøver og forberedelse til studier i utlandet.

For å komme inn på helsefaglige studier (medisin, tannlege og veterinær) i Sentral-Europa må du bestå en opptaksprøve. Felles for prøvene er at de tester kunnskapen din i kjemi og biologi (noen få også fysikk), samt at de er på engelsk og består av medisinske faguttrykk.

AMH tilbyr intensivkurs i kjemi og biologi, samt nettkurs i medisinsk fagterminologi i forkant av opptaksprøvene som arrangeres på våren. Intensivkursene i kjemi og biologi gjennomføres i helger, mens medisinsk fagterminologi tilbys som nettkurs. 

Pris for kurspakke: 6500 kr, inkludert kursmateriell

Intensivkurs i kjemi (12 t):

På kurset blir det en gjennomgang av sentrale og aktuelle temaer innen kjemi og biokjemi (på nivå med kjemi 1 og 2 fra videregående skole), med vekt på temaer og problemstillinger/spørsmål som ofte går igjen i opptaksprøver. Det blir også løsing og gjennomgang av tidligere opptaksprøver.

Undervisning og kursmateriell er på norsk.

Dato/tid: 28. og 29. mars 2020, kl. 9.00 – 15.00

Sted: AMH Oslo, Trondheimsveien 2

Intensivkurs i biologi (12 t):

På kurset blir det en gjennomgang av sentrale og aktuelle temaer innen biologi (på nivå med biologi 1 og 2 fra videregående skole), med vekt på temaer og problemstillinger/spørsmål som ofte går igjen i opptaksprøver. Det blir også løsing og gjennomgang av tidligere opptaksprøver. 

Undervisning og kursmateriell er på norsk.

Dato/tid: 18. og 19. april 2020, kl. 9.00 – 15.00

Sted: AMH Oslo, Trondheimsveien 2

Nettkurs i medisinsk fagterminologi:

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper i medisinsk fagterminologi på engelsk slik at du er bedre rustet under opptaksprøven. Kunnskap i medisinsk terminologi er viktig for forståelsen av engelsk faglitteratur og dermed også en viktig del av forberedelsene til selve studiene i utlandet.

Du får tilgang til kurset så snart vi har mottatt og registrert din påmelding.

Påmelding til kurspakken, send e-post til opptak@amh.no