Forberedelseskurs for opptak til helsefaglige studier i Sentral-Europa

Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper i medisinsk fagterminologi på engelsk slik at du er bedre rustet under opptaksprøven. Kunnskap i medisinsk terminologi er viktig for forståelsen av engelsk faglitteratur og dermed også en viktig del av forberedelsene til selve studiene i utlandet.

Nettkurs: Løpende påmelding og gjennomføring

Pris: 2500 kr inkl. kursmateriell

Påmelding til kurset, send e-post til opptak@amh.no

Se introduksjon til kurset nedenfor.