Emnet omhandler geriatrisk sykepleie, sykepleiers funksjoner og oppgaver innen eldreomsorgen, samt aldring og relaterte helseproblemer.

Kursene gjennomføres i digitalt klasserom.

Læringsutbytte

Kursdeltakeren skal ha kunnskap om aldring og relaterte helseproblemer, og forståelse for sykepleierenes rolle og oppgaver innen geriatrien gjennom å:

  • Ha kunnskap om aldring, integritet og livskvalitet, og kunne se dette i et flerkulturelt perspektiv
  • Ha kunnskap om normale og patologiske endringer i kroppen hos gamle
  • Ha kunnskap om helseproblemer og sykdommer hos gamle, samt geriatrisk behandling og sykepleie
  • Ha kunnskap om alderspsykiatri og demens, tilpasset kommunikasjon og hvordan yte god sykepleie
  • Ha kunnskap om verdighetsgarantien, omsorg ved livets slutt og palliativ behandling

Varighet

1 dag/6 timer

Neste kursdato

28.februar kl 09.00-15.00

Kursavgift

Kr 2000. I tillegg til kursavgift kommer det en registreringsavgift på kr 500 som betales ved inngåelse av kurskontrakt.

SØK HER