Høst 2022

Oslo Fulltid: Årsstudium i psykologi, fulltid Oslo H22

Opptaket for høst 2022 starter desember 2021.

Har du problemer med å sende inn søknad, ta kontakt på epost: opptak@amh.no