Årsstudium i psykologi tilbys fra høsten 2023.

Opptaket for høsten 2023 publiseres første uken i januar.