Høst 2021

Oslo Fulltid: Bachelorstudium i medisin, fulltid Oslo H21

Spania Fulltid*: Bachelorstudium i medisin, fulltid Spania H21

Nett Fulltid: Bachelorstudium i medisin, fulltid Nett H21

Nett Deltid: Bachelorstudium i medisin, deltid Nett H21

* Oppstart av 2. studieår skole Spania avhenger av studenttallet. Ved for få studenter vil studentene måtte gjennomføre 2. og 3. året av utdanningen i Oslo eller på nettskolen.

Har du problemer med å sende inn søknad, ta kontakt på epost: opptak@amh.no