Det blir ikke oppstart av dette studiet høsten 2023.