Vår 2022

Nett Fulltid (samlinger AMH Spania): Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, fulltid nett V22

Nett Fulltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, fulltid nett V22

Nett Deltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, deltid nett V22

 

Høst 2021

Nett Fulltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, fulltid nett H21

Nett Deltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, deltid nett H21

 

Har du problemer med å sende inn søknad, ta kontakt på epost: opptak@amh.no