Vår 2024

Nett Fulltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, fulltid nett Vår 2024

Nett Deltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, deltid nett Vår 2024

 

Høst 2024

Spania Fulltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, fulltid Spania Høst 2024

Oslo Fulltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, fulltid Oslo Høst 2024

Nett Fulltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, fulltid nett Høst 2024

Nett Deltid: Halvårsstudium i anatomi og fysiologi, deltid nett Høst 2024

 

Har du problemer med å sende inn søknad, ta kontakt på epost: opptak@amh.no