Vår 2024

Kurs tilsvarende nasjonale fag – Vår 2024 (Course on Norwegian health services, health legislation and society)

Kurs tilsvarende nasjonale fag og Legemiddelhåndtering – Vår 2024 (Course on Norwegian health services, health legislation and society, and course in safehandling of medicine)

Kurs i legemiddelhåndtering – Vår 2024 (Course in safehandling of medicine)

Geriatri og geriatrisk sykepleie – Vår 2024 (Course in geriatrics and geriatric nursing)

Høst 2024

Kurs tilsvarende nasjonale fag – Høst 2024 (Course on Norwegian health services, health legislation and society)

Kurs tilsvarende nasjonale fag og Legemiddelhåndtering – Høst 2024 (Course on Norwegian health services, health legislation and society, and course in safehandling of medicine)

Kurs i legemiddelhåndtering – Høst 2024 (Course in safehandling of medicine)

Geriatri og geriatrisk sykepleie – Høst 2024 (Course in geriatrics and geriatric nursing)