Høst 2023

Det blir ikke oppstart av studiet høsten 2023.