Søknadsskjema finner du ved å klikke på studiet du ønsker nedenfor:

Bachelorstudium i medisin

Bachelorstudium i ernæring

Årsstudium i grunnleggende medisin

Årsstudium i grunnleggende ernæring

Årsstudium i psykologi

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi

Halvårsstudium i kost og ernæring

Dersom du velger årsstudium i grunnleggende medisin eller en bachelor i medisin eller i ernæring, vil du kunne velge et studieløp der du tar enkelte emner ved et av våre andre studiesteder (der slike emner tilbys parallelt). For eksempel kan du ta første semester eller hele første studieår i begge bachelorgrader ved AMHs avdeling i  Spania.

Du søker i slike tilfeller om opptak på det studium/studiested der du hovedsakelig vil studere. Dersom første semester velges ved annet studiested må dette presiseres i fritekstfeltet når du søker. Bytte av studium/studiested underveis i studieløp kan søkes om etter gjeldende frister.

Ønsker du veiledning kan du ta kontakt på telefon 23 20 11 00, eller
e-post studieveiledning@amh.no.