Søknadsskjema finner du ved å klikke på studiet du ønsker nedenfor:

Bachelorstudium i medisin

Bachelorstudium i ernæring

Årsstudium i psykologi

Årsstudium i grunnleggende medisin

Årsstudium i grunnleggende ernæring

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi

Halvårsstudium i kost og ernæring

Helsepsykologi og psykiske lidelser

Kompletterende kurs for helsepersonell med utdanning utenfor EØS området

Kurs i geriatri og geriatrisk sykepleie

Skolestudier ved avdeling Oslo og avdeling Spania har oppstart i høstsemesteret. Nett har oppstart vår og høst.

Ønsker du veiledning kan du ta kontakt på telefon 23 20 11 00, eller e-post studieveiledning@amh.no.