Krav om politiattest (gjelder kun opptak til Bachelor i ernæring)

Studenter som har fått opptak til bachelor i ernæring må fremlegge politiattest. I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning kreves det politiattest ved opptak til studier hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Forskrift om opptak til høgare utdanning § 6-1.1: «Søkjarar til utdanningar der studentar kan komme i kontakt med mindreårige som ein del av klinisk undervisning eller praksisstudium, skal leggje fram politiattest som nemnt i politiregisterlova § 39 første ledd i samband med opptak».

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Når du har mottatt og akseptert tilbud om studieplass på studiet, vil du sammen med annen studieinformasjon få tilsendt et skjema som du legger ved når du søker om politiattest. Du kan søke om politiattest her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Studenter som ikke leverer politiattest har ikke rett til å delta i obligatorisk praksisopplæring, og vil dermed ikke kunne fullføre siste året av utdanningen.