Dokumentasjon på opptaksgrunnlaget lastes opp i søknadsportalen sammen med søknaden din. Er du avgangselev eller ferdigstiller praksis etter søknaden er sendt, lastes dokumentasjonen opp i søknadsportalen så snart du mottar denne. 3-årig videregående opplæring må du dokumentere med et vitnemål. Flere kompetansebevis er ikke tilstrekkelig. Du kan ta bilde av papirvitnemålet ditt/dokumentasjonen med mobiltelefonen. Kopier må være av god kvalitet. AMH har dessverre ikke mulighet til å hente ut ditt elektroniske vitnemål fra Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB). Vi godkjenner ikke skjermbilde eller utskrift fra eksamensprotokoll. Har du ikke originalt papirvitnemål, må du ta kontakt med din videregående skole og få dette tilsendt.

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele med AMH via en lenke som sendes på epost opptak@amh.no. Du kan velge hvilke resultater du ønsker å dele. Sammen med lenken sendes det en unik kode som mottaker må skrive inn for å få se resultatene. Du kan bestemme hvor lenge lenken skal være aktiv.

Etter studiestart kan høyskolen foreta stikkprøvekontroll av innsendt søknadsdokumentasjon, og et tilfeldig utvalg av alle nye studenter bli bedt om å forevise originale vitnemål og attester. Har du gitt uriktige eller misvisende opplysninger, kan du miste studieretten. Forfalskninger av opptaksdokumentasjon vil alltid bli politianmeldt.