Søkere som får tildelt studieplass vil få tilsendt en studiekontrakt. Søker aksepterer tilbud om studieplass ved å returnere signert studiekontrakt til høyskolen. Endelig bekreftelse på opptak blir tilsendt på epost når signert studiekontrakt og dokumentasjon på opptaksgrunnlaget er mottatt og godkjent av høyskolen.

Etter angrerettloven har studenten 14 dagers angrerett etter kontraktinngåelse. Dato regnes fra når studiekontrakten er signert av begge parter. Ved bruk av angreretten vil eventuelle innbetalinger tilbakeføres til studenten.