8 grunner til at du bør søke årsstudium i psykologi ved Atlantis Medisinske Høgskole

Hvorfor velge årsstudium i psykologi?

  1. Du får tidsaktuell kompetanse. Studiet gir grunnleggende kunnskap innen psykologisk vitenskap og forståelse for betydningen av psykisk helse og forebyggende arbeid i samfunn og arbeidsliv, et perspektiv som er svært relevant. Les mer om studiets innhold her.
  2. Du får kompetanse som kan være verdifull i alle yrkessammenhenger og som kan anvendes bredt. Psykologi vil være relevant innen ulike yrker og arbeidssituasjoner, og i alt arbeid med mennesker. Et årsstudium i psykologi kan anvendes innen et bredt spekter av oppgaver i arbeidslivet, blant annet i offentlig forvaltning, helse- og skolevesen, så vel som i privat sektor.
  3. Du utvikler akademiske ferdigheter gjennom både skriftlige og muntlige oppgaver. Dette er viktig kompetanse, både for videre studier og arbeidsliv.
  4. Studiet kan være aktuelt som valgfrie emner i en bachelorgrad, eller som supplement til annen utdanning for verdifull fagspesifikk tilleggskompetanse. Les mer om veien videre etter årsstudium i psykologi her.

Hvorfor velge Atlantis Medisinske Høgskole?

  1. AMH er en relativt liten høyskole, med nærhet mellom studenter og ansatte og et godt studentmiljø.
  2. Du vil møte andre studenter som er interessert i mennesket og menneskekroppen! Ved AMH kan man studere både medisin, ernæring og psykologi. Det er stor sjanse for at du møter noen med like interesser, og innen dette fagfeltet kan det skapes gode og interessante diskusjoner. Her kan du lese om de ulike studieretningene AMH tilbyr.
  3. Som student ved AMH er du nær ansatte, og du vil få god kjennskap til foreleserne. Du får dyktige forelesere som gjør det de kan for at du skal lykkes som student og videre i arbeidslivet.
  4. Du vil studere på campus sentralt på Grünerløkka i Oslo. Les mer om Campus Oslo her