Det vil være enkelte obligatoriske samlinger ved skolen i Oslo for nettstudenter, normalt vil dette være én samling per semester.

Nettskolen – et fleksibelt tilbud
Som nettstudent har du større fleksibilitet enn som skolestudent. Atlantis Medisinske Høgskole har over 20 års erfaring med nettskoledrift og har videreutviklet nettskolen for å optimalisere læringsrommet og gjøre vårt pedagogiske opplegg enda bedre.

Studieforløp
Vi benytter læringsplattformen itslearning der du finner all informasjon og veiledning som du trenger i løpet av studiet. Studiet er organisert slik at du via en planlegger vil få informasjon om hvilke emner og tema du bør jobbe med til hvilken tid, for å komme deg gjennom hele faget innen eksamen. Du vil få tilgang til forelesninger på videofiler som du kan laste ned og se så ofte du vil, i tillegg til andre digitale læringsressurser som animasjoner og interaktive tester. Skriftlige introduksjonspresentasjoner til ulike tema i pensum finnes også på læringsplattformen. Disse danner grunnlag for videre egenstudier i pensumlitteratur som bøker, artikler og rapporter.

Nettsamlinger
Det arrangeres nettsamlinger ved skolen i Oslo. På samlingene vil det være fokus på praktiske øvelser, sammendrag av viktige emner og repetisjon. Samlingene sikrer at våre nettstudenter får undervisning og veiledning i de deler av studiet som ikke kan undervises over nett. Nettsamlingene er hyggelige sosialt og danner grunnlag for samarbeid og diskusjon mellom studentene. Samlingene bidrar videre til å sikre god studieprogresjon blant nettstudentene. Antall samlinger varierer fra fag til fag. Normalt bør du regne med en samling i semesteret, samt to samlinger i siste semester av bacheloren. Studerer du bachelor i ernæring vil det i tillegg være samlinger tilknyttet praktiske ferdigheter og studentklinikk det siste studieåret.

Interaktivt læringsmiljø
Som nettstudent ved Atlantis Medisinske Høgskole er du del av et interaktivt læringsmiljø. Vi tilrettelegger slik at du som nettstudent ikke blir sittende alene med studiene. Du vil delta i kollokviegrupper og får tilgang på kollokvierom og diskusjonsforum, samt får oppfølging av faglærer via e-post og fagchat. Alle
eposthenvendelser besvares innen kort tid, og ytterligere avtaler om hjelp og veiledning kan avtales ved behov. Vi gjør vårt ytterste for å følge opp deg som nettstudent. Likevel vil vi legge til at nettstudier stiller høyere krav til at studenten selv må arbeide målrettet og strukturert med fagstoffet.

Arbeidsomfang
Et heltids studieår ved høyskolen utgjør 60 studiepoeng og tilsvarer 1600-1700 arbeidstimer. Forventet arbeidsomfang ved heltidsstudier tilsvarer således en fulltidsjobb. Nettstudium gir deg mer fleksibilitet enn skolestudier, og større mulighet til å studere når det passer for deg- det er likevel viktig å være klar over at arbeidsbelastningen på nettstudier er den samme som ved ordinære skolestudier. Dersom du ikke har anledning til å studere på fulltid, kan deltidsstudier på nett være en god løsning.