Simon Moradi studerer ved Medical University of Lodz i Polen

Simon Moradi studerer ved Medical University of Lodz i Polen.

Simon Moradi studerer ved Medical University of Lodz i Polen, som er ett av to universiteter som Atlantis Medisinske Høgskole (AMH)  har samarbeid med om legestudier.

-Jeg erfarer at vi med bachelor i medisin fra AMH har veldig gode forutsetninger for å lykkes med legestudiene. Faglærerne ved AMH legger undervisningen på et nivå som matcher kompetansekravene som behøves for oss som studerer videre for å bli leger. Ved AMH er det også god kontakt mellom faglærere og studenter og dette bidrar til at hver av oss kan hente ut vårt læringspotensial, sier Simon engasjert.

-Mange som søker høyere utdanning etter videregående synes det kan være vanskelig å velge fremtidig yrkesvei. Når jeg valgte Atlantis Medisinske Høgskole var det også fordi jeg hadde lagt merke til de ulike valgmuligheter som en utdanning fra AMH gir. I tillegg til at vi kan søke opptak på legestudier i Polen eller Slovakia, har vi også grunnlag for å søke på kiropraktorstudier i Storbritannia og en rekke ulike masterstudier både i Norge og i andre land.

-Etter videregående hadde jeg en periode der jeg ikke riktig visste hvilken vei jeg skulle velge. Jeg var sosial og jobbet blant annet et par år på et eldresenter. Jeg visste at jeg ønsket å jobbe med mennesker og helse, og jeg var 23 år da jeg startet på studiene ved AMH. Her erfarte jeg et godt miljø i klassen og at faglærerne bruker god tid på faglig veiledning og motivasjon slik at vi har best mulig sjanse til å lykkes, forteller Simon Moradi entusiastisk.

AMH kan aldri gi noen garanti for mulig opptak på videre studier ved andre utdanningsinstitusjoner.