Kevin Ekornsæter valgte profesjonsstudium i medisin etter årsstudiet i grunnleggende medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole (AMH). Valget falt på legestudiet ved Jessenius Faculty of Medicine (JFMED) i Martin som AMH har samarbeid med.

Kevin Ekornseter studerte årsstudium i grunnleggende medisin ved AMH før han søkte seg inn på medisinstudier utlandet.

Navn: Kevin Ekornsæter
Fullført studieprogram ved AMH: Årsstudium i grunnleggende medisin
Nåværende yrke: Lege i spesialisering i allmennmedisin ved Larvik legevakt

Ekornsæter forteller at han alltid har hatt lyst til å jobbe med mennesker. På videregående tok han studiespesialisering med samfunnsfaglig retning, noe som vekket interessen for psykologi og psykiatri. I løpet av det siste året på videregående bestemte han seg for å bli lege, men siden han ikke hadde realfagene, virket veien dit komplisert og tidkrevende.

Hva gjorde at valg av lærested falt på AMH?
Jeg fikk vite at det var mulig å få en introduksjon til grunnleggende medisin ved AMH i Spania, der jeg bodde på den tiden. Ved å velge dette studiet kunne jeg bestemme meg for om medisinfaget virkelig var noe jeg ville fortsette med.

Hvordan opplevde du studietiden ved AMH og oppholdet i Spania?
Jeg er veldig fornøyd med studietiden ved AMH i Spania. Jeg bodde allerede i Fuengirola, så jeg var veldig glad for å kunne studere hjemme. Jeg synes det var forfriskende å ha forelesninger av kunnskapsrike og engasjerte spesialister i sine felt.

– Det beste med å ta et årsstudium i Spania var at jeg ble kjent med de grunnleggende konseptene i fysiologi og sykdomslære, samt kjemi og biologi. For meg som ikke hadde naturvitenskaplig bakgrunn fra videregående, ble dette helt essensielt, sier Ekornsæter.

Ekornsæter forteller at han ble mer interessert i menneskekroppen i løpet av årsstudiet og bestemte seg derfor for å utforske mulighetene for medisinstudier i utlandet. Han hadde tilegnet seg god kunnskap i kjemi og biologi fra studietiden ved AMH, som er de samme fagområdene man blir testet i ved opptaksprøven til JFMED.

Hvordan vil du beskrive overgangen fra studier ved AMH til JFMED?
Det var en stor overgang fra AMH til JFMED. Første året ved JFMED er starten på de før-kliniske fagene og det er mye fokus på kjemi, biofysikk, biologi og anatomi. For min del ville det vært nærmest umulig å bestå om jeg ikke hadde hatt noen forkunnskaper i dette. Å flytte til Slovakia var også en stor overgang for meg, da jeg aldri hadde vært der før og ikke var kjent med språket. Heldigvis så er det et stort studentmiljø i byen og jeg opplevde raskt å komme i kontakt med andre som var i lignende situasjon som meg.

– Studiemiljøet i Martin var veldig bra. Det var et stort internasjonalt miljø der man får muligheten til å møte studenter fra hele verden. Flere foreninger og lag som ANSA Martin (Association of Norwegian Students Abroad) arrangerte ofte sammenkomster og events, så jeg opplevde at det alltid var noe å finne på hvis man fikk tid imellom all lesingen, forteller Ekornsæter.

Når det gjelder den faglige kvaliteten, forteller Ekornsæter at han opplevde et solid fagmiljø.

– Jeg vil på ingen måte si det er en faglig ulempe med utdanning fra JFMED hvis man ønsker å praktisere medisin i Norge etter endte studier. Gjennom studiet får man en god innføring i ulike europeiske retningslinjer og anbefalinger, noe jeg tenker gir et godt grunnlag for god praksis.

Hva er ditt tips til studenter som ønsker å satse på samme utdanningsløp som deg?
Om man ønsker å søke seg til JFMED etter årsstudium i grunnleggende medisin ved AMH, anbefaler jeg å fokusere på grunnleggende prinsipper i kjemi og biologi. Fysiologi og sykdomslære kommer godt med etter man har fått studieplass ved profesjonsstudiet. Det finnes også eksempler på spørsmål fra opptaksprøven til JFMED om man er interessert i å se hvilket nivå som kreves.

 

AMH kan aldri gi noen garanti for opptak på videre studier ved andre utdanningsinstitusjoner.