Studentdemokratiet er et organ som drives av studentene ved AMH

Studentdemokratiet drives av studentene og består av studenter som har verv i høyskolen, herunder tillitsvalgte, representanter i LMU, representanter i nemnd for studentsaker, representanter i studieutvalget og representant i styret. Studentdemokratiet gir studentrepresentantene et fellesskap med tilhørighet og mulighet for medbestemmelse ved høyskolen.

AMH tilrettelegger for studentdemokratiet og støtter opp om dette viktige arbeidet.