FoU-utvalget er et rådgivende organ for styret og rektor i saker som angår forsknings- og utviklingsarbeid. Utvalget skal bidra til å utvikle gode rammevilkår for forsknings- og utviklingsarbeid ved høyskolen, og ha en koordinerende funksjon når det gjelder kvalitetssikring av dette arbeidet. Utvalget skal fremme tiltak for forskningsbasert undervisning, og for å gjøre studentene kjent med forskningsarbeidet ved høyskolen. Utvalgets arbeid er således relatert til undervisningskvaliteten.

FoU-aktiviteter ved AMH skal:

  1. Bidra til styrking av et forsknings- og kunnskapsbasert miljø.
  2. Underbygge undervisningen og læringen som skjer ved bachelorutdanningene/eventuelle nye programområder.
  3. Forholde seg til kjernevirksomheten ved AMH, relatert til fagområdene ernæring og medisin, samt eventuelle nye fagområder.
  4. Bidra til kunnskapsutvikling innenfor høyskolens utdanningsområder.

Medlemmer:

Det er oppnevnt følgende representanter til FoU-utvalget for skoleåret 2017-2018:

Merete Kolberg Tennfjord, leder
Sverre L. Sand, medlem
Ditta Valsdottir, medlem
Vibeke Ottesen, medlem
Trine Næss Henriksen, medlem og sekretær