FoU-utvalget er et rådgivende organ for styret og rektor i saker som angår forsknings- og utviklingsarbeid. Utvalget skal fremme tiltak for forskningsbasert undervisning, og for å gjøre studentene kjent med forskningsarbeidet ved høyskolen. Utvalgets arbeid er således relatert til undervisningskvaliteten.

FoU-aktiviteter ved AMH skal:

  1. Bidra til styrking av et forsknings- og kunnskapsbasert miljø.
  2. Underbygge undervisningen og læringen som skjer ved bachelorutdanningene/eventuelle nye programområder.
  3. Forholde seg til kjernevirksomheten ved AMH, relatert til fagområdene ernæring og medisin, samt eventuelle nye fagområder.
  4. Bidra til kunnskapsutvikling innenfor høyskolens utdanningsområder.

FOU-utvalgets medlemmer:

Førsteamanuensis Kenth-Arne Hansson, leder

Førsteamanuensis Kristian Lensjø

Undervisningsleder David Lipsett