Som høyskole med mange aktive studenter er det viktig å ha ulike råd og utvalg som kan være med å sikre en god studiekvalitet for våre studenter. Under kan du lese om de ulike utvalgene, og deres medlemmer.

> FOU-UTVALGET

> KLAGENEMNDA

> LMU-UTVALGET