Periodisk evaluering av studieprogram er ett av flere virkemidler i høyskolens kvalitetssystem og skal bidra til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningstilbudene ved AMH. Rapportene fra evalueringene inngår som grunnlag for videre utvikling av studieprogrammene og den samlede studieporteføljen ved høyskolen.

Rapporter fra gjennomførte evalueringer:

Våren 2023:    Periodisk evaluering av Bachelor i medisin med underliggende studier