Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) er en privat høyskole som ble etablert i 1987. Høyskolen tilbyr studier i Oslo, Fuengirola (Spania) og på nett. Alle høyskolens studier er offentlig godkjente og akkrediterte av NOKUT, og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen. AMH er kjent for gode lærerkrefter, og en stor andel av forelesere og faste medarbeidere i fagstaben har førstestillingskompetanse. Høy kvalitet på faglig formidling og metoder for kunnskapsdeling vektlegges, og vi arbeider kontinuerlig for å sikre et godt læringsmiljø for våre studenter.

AMH er en relativt liten høyskole, med nærhet mellom studenter og ansatte og et godt studentmiljø. Våre utdanningstilbud innen medisin, ernæring og psykologi er forskningsbaserte og fremtidsrettede, der forebyggende helse er sentralt.

Les mer om hvilke muligheter du har og om våre studieløp her!

TIDLIGERE STUDENTER
STUDIEKVALITET
RÅD & UTVALG
STYRET
STYRET
KONTAKT OSS
ANSATTE