Merete Kolberg er tilsatt som ny studieleder i medisin fra 1.august. Merete er i sluttfasen av en doktorgradsavhandling ved Norges Idrettshøgskole, seksjon for idrettsmedisin (i samarbeid med Akershus universitetssykehus), og skal etter planen disputere for doktorgrad november 2017. Merete vil i tillegg til det overordnede studielederansvaret, ha fagansvaret for enkeltemner som inngår i bachelorgraden i medisin. Vi gleder oss over å ha fått en ny svært dyktig fagperson med en spennende faglig profil inn i vår fagavdeling.