Førsteamanuensis Hamid Shegarfi har nylig publisert en artikkel i Journal of Leukocyte Biology. Det er andre gang på bare to måneder at en faglærer ved AMH publiserer en forskningsartikkel i et internasjonalt medisinsk tidsskrift.

Hamid Shegarfi har sammen med forskerkollegaer fra ulike universiteter studert hvordan en type immunceller, ”Natural Killer cells» NK-celler, bekjemper infeksjoner som skyldes bakterier av typen Listeria monocytogenese. Gravide og personer med nedsatt immunforsvar kan særlig være utsatt for infeksjoner med denne bakterietypen. Forskningen har vist at overflatemolekyler (ligander) på Listeria-infiserte celler endres sammenliknet med friske celler. NK-cellereseptorer er i stand til å gjenkjenne disse ligand-endringene og fører til at NK-celler blir aktivert. NK-celler vil da lede til frigjøring av stoffer (cytokiner) og tilintetgjøre infiserte celler. Den nye artikkelen viser at denne kommunikasjonen mellom NK-celler og Listeria-infiserte celler er mer komplisert siden ligand-endringene kan være celletype-avhengig som igjen fører til ulike NK-celle responser.

-Med denne publikasjonen deler vi nå den nye kunnskapen med andre spesialister innen fagfeltet, sier Shegarfi. Han meddeler at det ligger svært mye arbeid til grunn for å kunne stadfeste de nye funnene. Ved AMH foreleser Shegarfi for studenter ved utdanningene i medisinske fag.

 

Lenker til mer informasjon: 

Shegarfis artikkel blir publisert i Journal of Leukocyte Biology og har tittelen ”Listeria monocytogenes infection differentially affects expression of ligands for NK cells and NK cell responses, depending on the cell type infected.”  Artikkelen finner du om du søker i  http://www.jleukbio.org