Vi har i dag besluttet å stenge skolens studiesteder fra og med torsdag 12. mars kl. 18.00. Foreløpig gjelder stengingen til og med torsdag 26.mars.

Alle studenter får tilgang til nettmateriell slik at studiene ikke blir avbrutt. AMH arbeider også med å finne alternative løsninger for arbeidskrav og eksamen dersom det blir behov for dette.

Informasjon til studenter formidles via læringsplattformen.