Har du et ønske om å hjelpe mennesker og interesse for helse, kan medisin- eller tannlegestudiet være noe for deg.

Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) har inngått et samarbeid med Masaryk University (MUNI) i Tsjekkia. Gjennom samarbeidet kan du studere årsstudium i grunnleggende medisin hos AMH og søke deg direkte inn på medisin- eller tannlegestudiet uten å gjennomgå opptaksprøver. Årsstudiet kan gjennomføres ved AMH Oslo, AMH Spania eller på nett.

Medisin- og tannlegestudier

Ved å fullføre det seksårige medisinstudiet ved MUNI oppnår du tittelen MUDr. (Doctor of General Medicine).
Ved å fullføre det femårige tannlegestudiet ved MUNI oppnår du tittelen Medicinae Dentium (MDDr).

Etter endt utdanning søker man om direkte autorisasjon fra Helsedirektoratet i Norge. Se informasjon om autorisasjon etter videre studier i utlandet.

Lånekassen gir støtte til utdanningen.

Opptakskrav

Studenter med C eller bedre på emner i årsstudiet i grunnleggende medisin ved AMH, kan søke direkte på medisin- eller tannlegestudiet ved MUNI uten å gjennomgå opptaksprøver. En forutsetning for opptak er generell studiekompetanse.

Masaryk University

MUNI er lokalisert i Brno og er det nest største universitetet i Tsjekkia med ti fakulteter og over 35 000 studenter, der 4500 studerer ved det medisinske fakultet. Det medisinske fakultetet har en moderne campus med et avansert simulasjonssenter (SIMU), som gir studentene praktisk erfaring med både enkle og mer komplekse medisinske prosedyrer. SIMU er utstyrt som et sykehus med helikopterplattform på taket, operasjonsrom, akuttmedisinske avdelinger, avansert medisinsk utstyr og simulatorer.

Har du spørsmål? Ta kontakt med studieveileder på studieveiledning@amh.no