Førsteamanuensis Trude Haug ved AMH er blant forskerne som står bak en ny publikasjon om hormoner i et internasjonalt medisinsk tidsskrift.

-Det er veldig inspirerende for meg som forsker innen medisinske fag og være med på å frembringe kunnskapen vi nå formidler i journalen General and Comparative Endocrinology. – Vi har studert signaler fra celler i hjernen til celler i hormonsystemet. Her har vi oppdaget nye sider ved responsmekanismen i de hormonproduserende cellene i kjertelvevet under hjernen, forteller Haug.

Du kan begynne legestudiene ved AMH

Haug er ansatt som førsteamanuensis ved Atlantis Medisinske Høgskole og øser velvillig av sin kompetanse til AMHs medisinstudenter. Her lærer de om de grunnleggende mekanismene i fysiologien, og etter tre år har studentene med gode resultater faglig grunnlag for å søke opptak til videre legestudier ved AMHs samarbeidsuniversitet i Polen.

Hormoner i sving

Arbeidet er utført av et forskerteam ledet av Haug og hennes samarbeidspartner professor Weltzien, der begge har ekspertise på endokrinologi; læren om hormoner. Et kjennetegn ved hormoner er at de produseres et annet sted i kroppen enn der de har sin virkning. Produksjonen av hormoner betinger at de aktuelle cellene fanger opp beskjeder fra signalmolekyler som fraktes i blodet, og det er mekanismer i dette kommunikasjonssystemet som forskerne har studert. LH-hormonet, som inngår i reproduksjonssyklus, fraktes eksempelvis fra hypofysens forlapp under hjernen til kjønnsorganene om det blir aktivisert.

Studien er gjort på medaka (Oryzias latipes), en frekvent brukt modellorganisme i endokrinologisk og toksikologisk forskning. Med dette arbeidet har gruppen funnet en ny variant for mekanismen som regulerer og produserer LH-hormonet. Denne type grunnforskning gir oss ny informasjon med relevans også i human fysiologi og medisin.

Forskningsbasert undervisning ved AMH

-Våre studier bygger på forskningsbasert kunnskap, og det er viktig for oss som en medisinsk høyskole å ha forskere som faglærere, forteller Tomm-Espen Strøm, rektor ved AMH. -Publikasjonen i Elsevier er en stor anerkjennelse av Haugs forskningskompetanse. Mer enn 80 % av faglærere i medisinske fag ved AMH har doktorgrad. Dette er en bevisst satsing på studiekvalitet ved at vi har dyktige og dedikerte forskere i fagstaben. Slik lærer AMHs studenter av fagpersoner som selv bringer ny kunnskap til fagfeltet, forteller Strøm.

Lenker:

Nysgjerrig på AMHs medisinstudium? Les intervju med tidligere student Simon Mordadi:

Drømmer du om å bli lege?

Artikkelen har tittelen «Identified lhb-expressing cells from medaka (Oryzias latipes) show similar Ca2+-response to all endogenous Gnrh forms, and reveal expression of a nove fourth Gnrh receptor» og er nå å lese i Elseviers General and Comparative Endocrinology