Her har vi samlet informasjon om masterprogrammer i Norge som er aktuelle for studenter med bachelor i ernæring eller bachelor i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole:

Dette er et utvalg av masterprogram i Norge som kan være aktuelle for studenter med bachelor i ernæring og medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole. Interesserte studenter må selv gå inn på hjemmesiden til de ulike lærestedene for å hente mer informasjon. Opptakskravene kan variere, og som hovedregel er det bachelorgrad med C i snitt. Alle søkere til masterprogram vurderes individuelt, og spørsmål vedrørende opptak rettes til studierådgiver eller opptakskontoret på de ulike masterprogrammene. 

 

Masterprogrammer som er aktuelle for studenter med bachelorgrad i ernæring eller bachelorgrad i medisin fra AMH: 

Høgskulen på Vestlandet:

Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

Høgskolen i Innlandet:

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

OsloMet – storbyuniversitetet:

Masterstudium i empowerment og helsefremmende arbeid

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:

Master i Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

Master i folkehelse (Gjøvik eller Trondheim)

Master i klinisk helsevitenskap – fedme og helse

Master of Science in Global Health (Folkehelsevitenskap)

Master of Science in Physical Activity and Health

Universitetet i Agder:

Master i folkehelsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap

Master i psykisk helsearbeid. NB! Kreves ett års relevant praksis.

Universitetet i Bergen:

Master’s Programme in Global Health

Masterprogram i helsefag – Helsefremjande arbeid og helsepsykologi

Universitetet i Oslo:

International Community Health (master’s two years)

Health Economics, Policy and Management (master’s two years)*
* Søkere med en bachelorgrad fra AMH må supplere sin bachelor med 60 studiepoeng i samfunnsvitenskaplige emner eller økonomifag for å kunne kvalifisere for opptak til denne mastergraden.

Universitetet i Stavanger:

Master i helsevitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge:

Master i samfunn og helse

 

Masterprogrammer som er aktuelle for studenter med bachelorgrad i ernæring fra Atlantis Medisinske Høgskole:

OsloMet – storbyuniversitetet:

Masterstudium i samfunnsernæring

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:

Master i Matvitenskap – Mat, ernæring og helse*

Master i Matvitenskap*

* Kandidater med bachelor i ernæring fra AMH kan søke på master i matvitenskap ved NMBU gjennom en ´3 + 1 + 2-modell´, der total lengde på bachelor + enkeltemner + mastergrad utgjør 6 års utdanning. Les mer om samarbeidsavtalen her (Bachelor i ernæring/Veien videre etter bachelor i ernæring).

Universitetet i Bergen:

Masterprogram i ernæring – Human ernæring*

* Søkere med en bachelorgrad i ernæring fra AMH må supplere sin bachelor med realfaglige emner for å kunne kvalifisere seg for opptak til master i human ernæring ved UiB. AMH-studenter må supplere med emner tilsvarende minimum 20 sp. kjemi/biokjemi med laboratorieøvinger og minimum 20 sp. molekylærbiologi/biologi.

 

Masterprogrammer som er aktuelle for studenter med bachelorgrad i medisin fra Atlantis Medisinske Høgskole:

OsloMet – storbyuniversitetet:

Master Programme in International Social Welfare and Health Policy

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:

Master of Science in Neuroscience (Nevrovitenskap)

 

For spørsmål, ta gjerne kontakt med AMH på e-post: studieveiledning@amh.no

AMH tar forbehold om mulige endringer i masterstudier og opptakskrav.

 

Publisert: januar 2016

Oppdatert: april 2019