Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at leger utdannet i Polen vil få autorisasjon i Norge uten først å ha gjennomført turnus eller annen veiledet praksis etter fullført studium.

AMH samarbeider med Medical University of Lodz (Polen) om videre legestudier etter fullført bachelor i medisin. Våren 2016 skapte varslede endringer i den polske medisinutdanningen usikkerhet om den polske legeutdanningen ville gi rett til autorisasjon i Norge, uten gjennomført turnus etter endt utdanning. Nå bekreftes det at den polske legeutdanningen oppfyller kravene i EU-regelverket, at utdanningen holder et godt faglig nivå, og at utdanningen gir tilstrekkelig praktisk opplæring. Leger som er utdannet i Polen vil få legeutdanningen godkjent og vil ha rett til autorisasjon i Norge.

Stemningen blant studentene er god når nyheten sprer seg om at autorisasjonssaken er løst. Fride Reite, som er student på bachelor i medisin ved AMH, er fornøyd med at det nå er en løsning i denne saken. -Det er veldig positive reaksjoner blant studentene. At dette nå er kartlagt gir trygghet for studenter som ønsker å gå videre med medisinstudier i Polen etter fullført bachelor i medisin. Bekreftelsen fra Helse og omsorgsdepartementet og nyhetssaken i ANSA har vært mye delt og omtalt på sosiale medier av studentene i dag.

Studieleder i Medisin, Trude Haug, er glad bekreftelsen om at utdanningen godkjennes nå foreligger. – Dette er fantastiske nyheter! Jeg har hele tiden hatt tro på at denne saken ville løse seg. Når det nå er avklart at legeutdanningen i Polen kvalifiserer til direkte autorisasjon i Norge, er dette betryggende nyheter for våre studenter, sier studielederen.