Opptaksprøve i Sentral-Europa? Nettbasert kurs i medisinsk fagterminologi

Opptaksprøve i Sentral-Europa? Nettbasert kurs i medisinsk fagterminologi

2.000 kr

Grunnleggende kunnskap i kjemi, biologi og medisinsk fagterminologi er viktig mtp forberedelser til opptaksprøver og forberedelse til studier i utlandet.

For å komme inn på helsefaglige studier (medisin, tannlege og veterinær) i Sentral-Europa må du bestå en opptaksprøve. Felles for prøvene er at de tester kunnskapen din i kjemi og biologi (noen få også fysikk), samt at de er på engelsk og består av medisinske faguttrykk.

AMH tilbyr intensivkurs i biologi, kjemi og medisinsk fagterminologi i forkant av opptaksprøvene som arrangeres på våren. Kursene i biologi og kjemi gjennomføres i helger, mens kurs i medisinsk fagterminologi tilbys som nettkurs.

Intensivkurs Medisinsk fagterminologi (engelsk) 2018

Nettkurs: Løpende påmelding og gjennomføring

Pris: 2000 kr inkl. kursmateriell

Kategori:

Beskrivelse

Forberedelseskurs for opptak til helsefaglige studier i Sentral-Europa: Nettkurs i medisinsk fagterminologi

Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper i medisinsk fagterminologi på engelsk slik at du er bedre rustet under opptaksprøven. Kunnskap i medisinsk terminologi er viktig for forståelsen av engelsk faglitteratur og dermed også en viktig del av forberedelsene til selve studiene i utlandet.

Se introduksjon til kurset nedenfor.