Kurspakke: Kjemi, biologi og medisinsk fagterminologi

Kurspakke: Kjemi, biologi og medisinsk fagterminologi

5.500 kr

Ingen plasser igjen

Kategori:

Beskrivelse

Forberedelseskurs for opptak til helsefaglige studier i Sentral-Europa – Avholdes vårsemesteret

Grunnleggende kunnskap i kjemi, biologi og medisinsk fagterminologi er viktig mtp forberedelser til opptaksprøver og forberedelse til studier i utlandet.

For å komme inn på helsefaglige studier (medisin, tannlege og veterinær) i Sentral-Europa må du bestå en opptaksprøve. Felles for prøvene er at de tester kunnskapen din i kjemi og biologi (noen få også fysikk), samt at de er på engelsk og består av medisinske faguttrykk.

AMH tilbyr intensivkurs i kjemi og biologi, samt nettkurs i medisinsk fagterminologi i forkant av opptaksprøvene som arrangeres på våren. Intensivkursene i kjemi og biologi gjennomføres i helger, mens medisinsk fagterminologi tilbys som nettkurs.

Intensivkurs i kjemi (12 t):

På kurset blir det en gjennomgang av sentrale og aktuelle temaer innen kjemi og biokjemi (på nivå med kjemi 1 og 2 fra videregående skole), med vekt på temaer og problemstillinger/spørsmål som ofte går igjen i opptaksprøver. Det blir også løsing og gjennomgang av tidligere opptaksprøver.

Undervisning og kursmateriell er på norsk.

Dato/tid: Neste kurs blir avholdt vår 2019, dato kommer senere.

Sted: AMH Oslo, Trondheimsveien 2

Intensivkurs i biologi (12 t):

På kurset blir det en gjennomgang av sentrale og aktuelle temaer innen biologi (på nivå med biologi 1 og 2 fra videregående skole), med vekt på temaer og problemstillinger/spørsmål som ofte går igjen i opptaksprøver. Det blir også løsing og gjennomgang av tidligere opptaksprøver. 

Undervisning og kursmateriell er på norsk.

Dato/tid: Neste kurs blir avholdt vår 2019, dato kommer senere.

Sted: AMH Oslo, Trondheimsveien 2

Nettkurs i medisinsk fagterminologi:

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskaper i medisinsk fagterminologi på engelsk slik at du er bedre rustet under opptaksprøven. Kunnskap i medisinsk terminologi er viktig for forståelsen av engelsk faglitteratur og dermed også en viktig del av forberedelsene til selve studiene i utlandet.

Du får tilgang til kurset så snart vi har mottatt og registrert din påmelding.