Oslo

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose av koronavaksinen i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å bli vaksinert på.

Studenter vil kunne få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter semesterstart, dersom de ikke allerede er fullvaksinerte.

Det er viktig at studenter takker nei til tilbud om vaksinering i sin folkeregistrerte kommune dersom de ikke kommer til å ta den der.

Alle med bostedsadresse i Oslo kommune vil bli kontaktet med tilbud om time for vaksinering. Innbyggere oppfordres likevel til å registrere sitt ønske om vaksine. De som ikke er folkeregistrert i Oslo må bruke registreringsskjema for å bli kontaktet med tilbud om vaksine. Mer informasjon og registreringsskjema her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/registrer-om-du-vil-ta-koronavaksinen/#gref

Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.

 

Spania

FHI ber om at alle som skal studere utenlands til høsten tar kontakt med sin kommune angående vaksinering. Det er kommunene som må vurdere egen kapasitet og muligheten for kortere intervall mellom vaksinedosene. De som ikke har fått time til dose 2 før avreise bør derfor kontakte kommunen snarest.

Her finner dere mer informasjon om vaksinering i de ulike kommunene: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

På regjeringens nettside finner dere informasjon om koronasituasjonen og innreise til Spania. Informasjonen oppdateres jevnlig og dere bør holde dere orientert om gjeldende regler for innreisende fra utlandet. Per nå må innreisende fylle ut et elektronisk helseskjema senest 48 timer før reisen. Her finner du mer informasjon og lenker: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_spania/id2416245/?expand=factbox2859508

Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.