Mads Sande (25) spiller fotball i eliteserien på heltid og er bachelorstudent i ernæring på deltid. Den fleksible nettstudiemodellen har muliggjort bachelorstudier ved siden av toppidrettssatsingen.

Mads Sande forteller at han var usikker på hva han ville studere etter VGS. Han startet først på en bachelor i sosiologi, men fant fort ut at dette ikke var det riktige valget for ham.

– Jeg tenkte at det neste jeg skulle studere var noe jeg virkelig ville. Jeg brukte deretter litt over ett år på å finne noe som traff meg, sier Sande.

Det var for rundt tre-fire år siden at fotballspilleren fant ut at han hadde en interesse for ernæring og effekten av hva man putter i kroppen. Dette gjorde det lettere å skille ut hvilke studier han ville se etter.

– Grunnen til at jeg valgte AMH var det fleksible studietilbudet, at man kunne studere deltid og gjennomføre store deler av studiet på nett. Dette er viktig for meg som har få muligheter til å møte opp fysisk på skolen, sier Sande.

Istedenfor å ta bachelorgraden på tre år, som er normert tid ved fulltidsstudier, bruker Sande seks år som deltidsstudent. På denne måten får han bedre tid på hvert enkelt emne, slik at hvert semester ikke blir fullt så intenst.

Hvordan vil du beskrive det å kombinere nettstudier med fotballsatsning?
Jeg syns det å kombinere studier og fotball har gått veldig fint. Når man studerer deltid, er det ikke like mye press på å måtte lese store deler av dagen. Det gjør at jeg har muligheter for å «time» lesingen og studiene med kamp og trening. Fotball kommer selvfølgelig først, men som fotballspiller har jeg også mye fritid, så etter økter har jeg god tid til å kunne lese.

Hvordan har det fungert for deg å være nettstudent ved AMH?
Det å være nettstudent er selvfølgelig krevende med tanke på at man må strukturere tiden for å få lest det man skal, men planen som skolen legger ut på læringsplattformen gjør det lettere å vite hva man må kunne. I tillegg gjør videoforelesningene at lesingen går lettere.

Hva slags strategi har du for å mestre kombinasjonen mellom studier og idrett?
Min strategi så langt i studiet har vært å få gjennomført de obligatoriske arbeidskravene tidlig, slik at jeg resten av tiden frem til eksamen kan fokusere på lesing. Her har videoene på Itslearning også vært veldig til hjelp, i tillegg til planleggingsverktøyet.

Sande forteller at han har en ambisjon om å bygge opp en solid kompetanse både fra teoretisk kunnskap og praktiske erfaringer.

– Kompetansen jeg får etter endte studier ved AMH har jeg lyst å bruke i kombinasjon med en utdannelse innenfor trening. Så får vi se hvor den veien går til slutt, det er ikke helt bestemt enda, forteller Sande.