Atlantis Medisinske Høgskole gjennomfører nå en undersøkelse blant kandidater som har fullført sin grad ved AMH i perioden 2016–2018. Vi ønsker å innhente data om:

  • Overgangen mellom studier ved AMH og arbeidslivet
  • Tidligere studenters opplevelse av kompetansen utdanningen ga
  • Tidligere studenters tilfredshet med utdanningen generelt

Resultatene av undersøkelsen er viktige for AMHs videre arbeid med å styrke utdanningstilbudene.

Vi vil invitere deg til å besvare vår kandidatundersøkelse. Undersøkelsen består av noen korte spørsmål og det vil ta ca. 3 minutter å besvare den. Undersøkelsen vil være åpen til og med 10. mars 2019.

På forhånd takk for ditt bidrag!