Ved AMH avdeling Spania tilbyr vi intensivkurs i kjemi for videregående skole: Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemikursene inkluderer ikke labøvelser. Labkurs er frivillig og kan evt. tas på en videregående skole i Norge. Det er ingen eksamen etter endt undervisning. Ønsker du å avlegge offentlig eksamen, må du melde deg opp som privatist i Norge. Oppmelding foregår på den enkelte videregående skole (evt. Privatistkontoret) i den kommunen du er folkeregistrert. Det avholdes en prøve etter hvert kurs. De som består denne vil få utdelt et kursbevis fra skolen.

Kursavgift:

  • Kjemi 1 (48 timer): kr 6.500
  • Kjemi 2 (48 timer): kr 6.500
  • Kjemi 1 og Kjemi 2: kr 11.000

Bøker:

Kjemi 1: Knutsen H, Tveit S, Vestli K. Kjemien stemmer 1 – Grunnbok, 6. utgave. Cappelen Damm 2021.

Kjemi 2: Knutsen H, Tveit S, Vestli K, Edvardsen H. Kjemien stemmer 2: Grunnbok. 6. utgave. Cappelen Damm 2022.

Studenter ved høyskolen, som ikke har hatt kjemi tidligere (Kjemi1/Kjemi2 eller tilsvarende) og som planlegger å gå videre på profesjonsstudiet i medisin etter fullførte studier ved AMH, anbefales å ta intensivkursene i kjemi. Det samme gjelder studenter som planlegger å fortsette på en master etter fullførte studier ved høyskolen.

For ytterligere informasjon om kurset, ta kontakt med kursansvarlig Tomm-Espen Strøm på testrom@amh.no