Med den informasjonen vi har per i dag forbereder vi oppstart ved begge stedlige studiesteder som normalt høsten 2020.

AMH er en relativt liten høyskole, så du vil ikke omgås store forsamlinger slik som ved større universiteter og høyskoler. Vi følger de sentrale myndigheters retningslinjer og anbefalinger både når gjelder åpning av campus på universiteter og høyskoler og for utenlandsreiser.

Samtidig forbereder vi alternativt nettbasert undervisningsopplegg for skolestudentene dersom dette skulle bli nødvendig i en periode grunnet koronasituasjonen. Vi vil i et slikt tilfelle tilrettelegge og gjøre vårt beste for at dere skal kunne komme tilbake til studiestedet så raskt som mulig når forholdene igjen tillater dette.

Som student hos oss kan du være trygg på at studiene ikke må avbrytes grunnet koronasituasjonen. Vi prioriterer samtidig studentenes helse og sikkerhet og vil til enhver tid sørge for nødvendige smitteverntiltak. Vår anbefaling er at du søker det studiestedet du primært ønsker å studere ved. Dersom koronasituasjonen tilsier at det ikke er tilrådelig å holde campus/studiestedet åpent vil du få tilbud om alternativt studieopplegg.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på vedrørende studier ved AMH.