AMH vurderer situasjonen løpende med tanke på forebygging og smittevern og iverksetter situasjonstilpassede tiltak.

AMH har forståelse for bekymring relatert til utbruddet av koronaviruset. Vi følger gjeldende råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Utenriksdepartementet (UD) og Kunnskapsdepartementet (KD).

Beredskap:

Høyskolen har nedsatt en beredskapsgruppe som fortløpende vurderer situasjonen. Flere forebyggende tiltak er iverksatt de siste ukene. Utviklingen følges nøye slik at vi kan iverksette nødvendige tiltak for forebygging av sykdom og smittevern. Hygienetiltak og forebygging har i første fase vært hovedfokus, mens både forebygging og smittevern nå anses som viktige og nødvendige tiltak. Undervisningen gjennomføres som normalt når ikke annen informasjon er gitt.

Spesifikk informasjon: 

Som student ved AMH får du informasjon på læringsplattformer itslearning. Vi ber om at alle studenter følger ekstra nøye med på oppslag som legges ut, og aktiverer varsling slik at man mottar oppslag automatisk.

Anbefalinger for studenter ved våre studiesteder:

  • Unngå nærkontakt i form av klemmer, håndhilsning og liknende
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann
  • Bruk antibac
  • Host eller nys i papirtørkle (kastes i avfallsbeholder etter bruk) eller i armkroken.
  • Ta med egen kopp, tallerken og bestikk dersom du bruker dette, alternativt gå til innkjøp av pappkrus etc.
  • Er du syk skal du holde deg hjemme.

Reise:

Vi anbefaler å følge norske myndigheters informasjon og anbefalinger, og sjekke disse ofte for oppdateringer https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/ 

Kontaktinformasjon:

For generell informasjon om koronaviruset: Helsenorges informasjonstelefon 815 55 015

Hvis du tror du er smittet av koronaviruset: Ring din fastlege eller legevakten på 116117.
Viktig: Ikke møt opp hos legen eller på legevakten, men bli hjemme og ta kontakt på telefon.

Ressurser:

Folkehelseinstituttets informasjonssider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Helsenorges informasjonssider: https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus