11. desember forsvarte Merete sitt doktorgradarbeid og avhandlingen «Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers; a cohort and a randomised controlled trial» ved Norges idrettshøgskole.

Avhandlingen tar for seg forekomst av symptomer fra bekkenbunnen relatert til seksuell dysfunksjon og ser på sammenhengen mellom symptomer og funksjon av bekkenbunnsmuskulaturen. Avhandlingen har også sett på effekten av bekkenbunnstrening etter fødsel. Datagrunnlaget for dr.gradsavhandlingen er gjort blant 300 førstegangsfødende kvinner med fødeplass på Akershus universitetssykehus og inkluderer 4 studier. Kvinnene ble fulgt fra graviditetsuke 21 til ett år etter fødsel. Funnene indikerer at symptomer som kan være relatert til seksuell dysfunksjon er vanligere, men ofte mindre alvorlige enn antatt, både før, under og etter graviditet. Det er viktig med åpenhet omkring disse problemene når kvinner oppsøker hjelp for plager etter fødsel, og å forske mer på forebyggende tiltak av ulike treningsregimer relatert til graviditet og tiden etter fødsel.

Les hele sammendraget her. Doktorgradsarbeidet er også omtalt på forskning.no.