"Atlantis Medisinske Høyskole har en god kultur for kvalitetsarbeid" - skriver NOKUT på sine hjemmesider.

For at samfunnet kan ha tillit til at kvaliteten i høyere utdanning er tilfredsstillende, har NOKUT i oppgave å føre tilsyn med og bidra til å utvikle kvaliteten ved alle norske utdanninger og institusjoner.

Norske universiteter og høyskoler skal ha interne system for kvalitetssikring av utdanningen, og NOKUT skal evaluere systemet minst hvert sjette år. Våren 2016 ble AMH sitt kvalitetssystem evaluert, og nå foreligger vedtaket om godkjenning av systemet.

«Atlantis Medisinske Høyskole har en god kultur for kvalitetsarbeid og deres system omfatter alle forhold som har betydning for studiekvaliteten. Systemet brukes, og det fører til tiltak for forbedringer» heter det i en nyhetssak på NOKUT sine hjemmesider.

Vi er svært glade for denne godkjenningen, sier prorektor Linn Christensen. Vårt mål er høy kvalitet i utdanningen, og vi ser kvalitetssystemet som et godt verktøy for å sikre kvaliteten på det arbeidet vi gjør. Vi gleder oss over den positive tilbakemeldingen og vil nå arbeide videre for å bli enda bedre og å imøtekomme komiteens innspill til videre utvikling.

Kvalitetsrådgiver ved AMH, Linn Engebretsen, gleder seg over godkjenningen og vil spesielt takke studentene som involverer seg i dette viktige arbeidet. – Vi opplever at studentene ved AMH er opptatt av kvalitetsarbeid, og dette studentengasjementet verdsettes høyt hos oss. Det er hyggelig å se at komiteen har merket seg vårt aktive og systematiske kvalitetsarbeid, avslutter hun.

Les nyhetssak om godkjenningen på NOKUTs hjemmeside.