Studenter som ikke har kjemi fra videregående skole, eller tilsvarende faglig grunnlag fra annen utdanning, anbefales å gjennomføre et forkurs i kjemi før oppstart av studiene. Forkurset er ment for de som skal starte på halvårsstudium i anatomi og fysiologi, årsstudium i grunnleggende medisin eller treårig bachelorstudium i medisin eller ernæring. Nevnte studier inneholder noe kjemi, og en introduksjon eller repetisjon av den grunnleggende kunnskapen vil erfaringsmessig oppleves som en fordel for faglig forståelse og læringsutbytte.

Høst: Forkurset tilbys ved AMH i Oslo og på nett. Forkurset i kjemi holdes på AMH i Oslo i august, ca 1 uke før ordinær studiestart. Kurset er på totalt 15 timer fordelt på tre dager.

Vår: Forkurset tilbys kun på nett.

Kursavgift kr 3 000.