Yara Abudayya, studentombud

Epost: studentombudet@amh.no

Mobil: 957 80 396 (mandag og torsdag kl 13.00-14.00)

Studentombudet bidrar til å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt som student.

Studentombudet gir upartisk, juridisk veiledning knyttet til din studiesituasjon.